O GISáčkovi...

Konference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací.

Jako vždy bude i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů.

Zájem o konferenci vždy projevili zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

Tato konference může zároveň posloužit jako fórum, kde bude možné porovnávat výsledky prací studentů z různých vysokých škol v ČR a SR.

Novinkou letošního ročníku je změna v organizaci konference, o kterou se místo zaměstnanců institutu poprvé starají studenti 5. ročníku oboru geoinformatika v rámci předmětu Projektové řízení.

12. ročník studenské konference GISáček

  
Datum: 12. května 2009
Místo konání: nová aula VŠB - TUO
  sál Na 2 - Magistři
  sál Na 3 - Bakaláři
  plánek areálu VŠB >
  plánek Nové auly - přízemí >
  plánek Nové auly - 1. patro >
  3D model areálu VŠB - video >
Registrace: nejpozději do 6.května 2009
Zahájení: 8:45 - sál Na 2
Pořadatel: Institut geoinformatiky
  Hornicko-geologická fakulta
  VŠB - TUO
Záštita: Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,
  děkan Hornicko - geologické fakulty
On-line hlasování o cenu diváka Bude zpřístupněno v průběhu konference

Pokyny pro účastnínky


Pro vystupující bude vyčleněno celkem 15 minut, z čehož délka samotné prezentace je stanovena na 12 minut a 3 minuty budou věnovány následné diskusi.
Při příchodu vystupujícího na konferenci je potřeba se zaregistrovat ! Tato registrace bude probíhat před slavnostním zahájením konference před sálem NA2.

Již zaregistrované účastníky žádáme, aby své prezentace zaslali do 10.5.2009 elektronicky na adresu lucie.jurikovska@vsb.cz.
Dále bychom rádi všechny příspěvky zahrnuli do sborníku studentské konference. Autory příspěvků žádáme, aby dodali svůj příspěvek ve formátu PDF (pro vytvoření můžete využít např. volně dostupný nástroj Open Office Writer) dle následujícího vzoru (resp. dle šablony ve formátu Latex) nejpozději do 12. 5. 2009.
Příspěvek zašlete elektronicky na adresu pavlina.kiszova.st@vsb.cz. Zasláním příspěvku nebo jeho předáním v místě konání konference autoři souhlasí s jeho publikováním v elektronickém sborníku konference na Internetu.

 

Partneři

 
                     
   
                

 

 

 

 

 

 

Sponzoři