Looking for GISacek 2017?

GISáček 2016

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut geoinformatiky

Editor: Jan Růžička

Referáty publikované na konferenci GISáček 2016 nebyly recenzovány.

Bakalářské práce

  • Cyprich František (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre): Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte (Referát)
  • Havlíčková Tereza (VŠB - TU Ostrava): Analýza vývoje průmyslu na území města Ostravy (Referát)
  • Irha Radoslav (Technická univerzita v Košiciach): Vizualizácia geoúdajov prostredníctvom webových mapových služieb (Referát)
  • Linhartová Petra (VŠB - TU Ostrava): Prostorové chování studentů Institutu geoinformatiky (Referát)
  • Siwek Roman (VŠB - TU Ostrava): Prostorová analýza přestupků v Kolíně (Referát)

Diplomové práce

  • Jarcovják David (Univerzita Palackého v Olomouci): Mapování, analýza a vizualizace parkovací kapacity města Olomouce (Referát)
  • Marvalová Jindra (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Význam vegetace v utváření klimatických charakteristik v městské zástavbě (Referát)
  • Štencek Adam (Univerzita Palackého v Olomouci): Hodnocení interaktivního mapy s využitím eye-tracking testování (Referát)
  • Zápotocký Martin (Technická univerzita vo Zvolene): Web aplikácia pre zobrazovanie digitálnych máp VšLP (Referát)