Looking for GISacek 2017?

Výsledky z roku 2016

Sekce Mgr./Ing.

1. Milan Matolák (VŠB-TUO): Využití dronu pro mapování dopravní nehody

2. Jindra Marvalová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Význam vegetace v utváření klimatických charakteristik v městské zástavbě

3. David Jarcovják (Univerzita Palackého v Olomouci): Mapování, analýza a vizualizace parkovací kapacity města Olomouce

4. Adam Štencek (Univerzita Palackého v Olomouci): Hodnocení interaktivního mapy s využitím eye-tracking testování

5. Martin Zápotocký (Technická univerzita vo Zvolene): Web aplikácia pre zobrazovanie digitálnych máp VšLP

6. Václav Fröhlich (VŠB - TU Ostrava): Prostorová analýza změn rozšíření invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky

7. Vojtěch Zlý (VŠB - TU Ostrava): Správa datového skladu prostorových dat

Sekce Bc.

1. Petr Šádek (VŠB - TU Ostrava): Hodnocení časové náročnosti turistických tras

2. Petra Linhartová (VŠB - TU Ostrava): Prostorové chování studentů Institutu geoinformatiky

3. Roman Siwek (VŠB - TU Ostrava): Prostorová analýza přestupků v Kolíně

4. František Cyprich (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre): Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte

5. Tereza Havlíčková (VŠB - TU Ostrava): Analýza vývoje průmyslu na území města Ostravy

6. Tomáš Kaňa (VŠB - TU Ostrava): Ostravské pouště z hlediska dopravní dostupnosti

7. Radoslav Irha (Technická univerzita v Košiciach): Vizualizácia geoúdajov prostredníctvom webových mapových služieb