GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2000GISáček 2001GISáček 2003GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru


Sborník referátů studentské konference

GISáček 2002

23.5. 2002

(Jednotlivé dokumenty sborníku vytvořili sami autoři příspěvků. Pořadatelé konference nenesou žádnou odpovědnost za obsahovou ani grafickou úroveň příspěvků.)

Vojtek, D.

Využití geoinformačních technologií pro modelování hydrogeologických procesů

Referát  Prezentace

Slováček, R.

Tvorba 3D modelu zástavby z leteckých snímků

Referát  Prezentace

Vrba, R.

Využití dat DPZ pro predikci výnosů obilí

Referát  Prezentace

Herman, T.

Detekce změn v mapách s využitím digitálního modelu terénu a leteckých snímků

Referát  Prezentace

Bala, P.

Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS

Referát  Prezentace

Kulczycká, I.

Analýza dostupnosti území okresu Bruntál

Referát  Prezentace

Popiolek, M.

Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování

Referát  Prezentace

Karčmář, T.

Analýza rozmístění prodejen a služeb na vybraném území

Referát  Prezentace

Javorek, M.

Studie vlivu více faktorů na poruchovost vodovodní sítě OVaK, a.s.

Referát  Prezentace

Glacová, M.

Územní analýza situace na trhu práce v Novém Jičíně

Referát  Prezentace

Sedláriková, R.

Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek

Referát  Prezentace

Hanslian, J.

Navigace a mapování pomocí GPS

Referát  Prezentace

Janglová, R.

Hydrogeologický geoinformační systém

Referát  Prezentace

Pilchová, G.

Informační systém cykloturistických stezek Tešínska

Referát  Prezentace

Vašíček, D.

GIS seismických jevů v Evropě

Referát  Prezentace

Duchoslav, T. .

Tvorba metainformačního systému pro prostorová data a zabezpečení výměny dat

Referát  Prezentace

Kramář, M.

Generování 3D modelu budov pro potřeby vizualizace v prostředí Internetu

Referát  Prezentace

Pavlištík, R.

Zpracování informačního systému o rozmístění místností v porubském areálu VŠB-TU Ostrava v prostředí WWW

Referát  Prezentace

Tydlačka, R.

Virtuální Valašské muzeum v přírodě

Referát  Prezentace
 

Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz